Tupurin majalle Leader tukea

Salon Vilpas hankkii Tupurin majalle uudet tuolit ja uudistaa valaistuksen LED-valoiksi. Majaan rakennetaan invaluiska ja autotalliin korjataan lämmintä varastoa urheiluseuran välineille. Kustannus on 11 256 euroa. Tämän mahdollistaa saatu  Leader tuki pienten investointien teemahankkeelle.

Ykkösakselin hallitus myönsi vuoden ensimmäisessä kokouksessaan lähes 100 000 euroa Leader-tukea kylien kehittämiseen. Kahdessa teemahankkeessa toteutetaan 27 erilaista toimenpidettä. Pikkuisen parempi kylä –teemahankkeessa kehitetään verkkopalveluja, kulttuuripolkuja ja tuetaan vesiensuojelua. Pienten investointien teemahanke Lisää elämää kylille pienillä investoinneilla 2 tukee kylätalojen korjauksia ja varustelua, liikuntapaikkojen rakentamista ja välineiden hankintoja.

”Saimme yhdeksän uutta hanketoimijaa. Kaikkiaan 24 yhdistystä on toteuttamassa erilaisia toimenpiteitä. Pienin toimenpide oli 800 euroa ja sillä järjestetään ensiapukoulutusta. Suurimmissa yli 10 000 euron toimenpiteissä korjataan kylätaloja.”

Kahden teemahankkeen kustannusarviot ovat yhteensä 177 000 euroa. Kehittämistoimissa tuki on 80 % ja investoinneissa 50 %. Tukea yhdistyksille on luvassa 98 657 euroa. Talkootyötä hankkeissa tehdään 36 000 euron arvosta eli noin 2400 tuntia.

Yhdistykset hakivat teemahankkeisiin viime marraskuussa. Pienten investointien teemahankkeesee LIVE 2 hakijoita oli enemmän kuin pystyttiin hyväksymään. Kuusi hakemusta jäi ilman tukea tällä kertaa.