Salon Vilppaan Kunniajäsenet:
1978 nimetty
Sanelma Mäki

1988 nimetty
Toini Lindvall
Raili Turunen
Reino Töyry
Helvi Vuorinen

1993 nimetty
Pertti Aitio
Reijo Lindqvist, kunniapuh.joht

1998 nimetty
Pentti Kovala
Rauli Lindholm

2003 nimetty
Ossi Helin
Leila Jalonen
Risto Kallio
Kauko Lindholm
Kaarina Lindström
Kari Nikkinen
Timo Tammi
Antti Toivonen

2008 nimetty
Eero Anjalin
Esko Anjalin
Jaakko Elo
Juhani Haartela
Jukka Iltanen
Markku Järvinen
Pasi Järvinen
Milde Kade
Eila Kataja
Heikki Kivioja
Markku Larsson
Torsti Marjanen
Simo Vesa

2013 nimetty
Asko Aarimo
Urmas Apaja
Sirkka Haartela
Tuula Järvinen
Pirjo  Kivioja
Eeva Kovala
Jarmo Laakso
Tapio Merikukka
Tapio Nummela
Keijo Poutiainen
Tuomo Rosensström
Anne Ylimaa-Haapala

2018 nimetty
Jarmo Aakula
Ari-Pekka Hakanpää
Anneli Ilola
Kim Ilola
Risto Jokiniemi
Markku Keto-oja
Ismo Metsänoja
Sirkku Metsänoja
Tero Mutta
Sirkku Oksa
Markku Rantanen
Ritva Toivonen
Jarmo Vihiniemi
Mikko Viitanen

2023 nimetty:
Ritva Elo
Pekka Härkönen
Ritva Härkönen
Ari Järvinen
Anne Malin
Piia Keto-oja
Sami Keto-oja
Risto Merikukka
Jari Mäki
Uolevi Nurmi
Aulis Paananen
Hasse Robertsson